studio nittonarton logo

STUDIO NITTONARTON

E.ON Sverige

Grafisk design för E-ON Sverige, affärsområde Innovativa energilösningar. Fokus låg på diverse trycksaker, presentationsmaterial och annonser.